Articulatie

Spraak: nauwkeurige manier van spreken, zeer duidelijk. Muziek: De manier waarop een muzikant de noten uit een muziekstuk intrepreteert en uitvoert.

« terug naar begrippen