Druk Zone

De plek waar een geluidsgolf tegen een wand tot stilstand komt en de andere kant op terugkaatst. De snelheid is nul, de druk is maximaal

« terug naar begrippen