Early Decay Time

EDT (s): de tijd die het duurt voor de nagalm om 10 dB af te nemen nadat de bron is uitgeschakeld. Vermenigvuldigt met een factor 6 om te kunnen vergelijken met andere galmeenheden zoals de Rt60 Rt30 en Rt20. De EDT laat zien hoeveel galm er in het eerste deel van het signaal zit. Een hoge EDT betekent veel galm, dit kan een lagere spraakverstaanbaarheid duiden.

« terug naar begrippen