Equivalent Geluidniveau

Het gemeten geluidniveau over een vastgestelde periode van tijd. De LAeq gemeten over 1 minuut geeft de A-gewogen dB waarde over deze tijdsperiode. Een voortschrijdend equivalent geluidniveau laat het gemiddelde geluidniveau zien over een tijdsvak zien terwijl de meting doorloopt. Dit geeft je een constant beeld van het geluidniveau van het afgelopen tijdsvak (gemiddelde dB(A) van ‘nu’ tot -1 minuut).

« terug naar begrippen