Fase

De timing van een geluidgolf. Faseproblemen ontstaan wanneer er meerdere geluidsignalen van een brongeluid worden samengevoegd die niet synchroon lopen. Hierdoor kunnen geluiden vervormd klinken. Dit kan een ongewenst of juist gewenst effect hebben op muziek. Zie ook antigeluid.

« terug naar begrippen