Galmkamer

Een testruimte met een lange nagalmtijd en een zo diffuus mogelijk geluidsveld. Wordt gebruikt voor akoestische testen van producten en systemen. Bijvoorbeeld om de absorptiecoefficient te bepalen volgens NEN xxxx

« terug naar begrippen