Geluidisolatie

De mate waarin een object geluidsgolven kan tegenhouden door reflectie en absorptie. Wordt gemeten door meting in de bronruimte en afname in de ontvangstruimte. Het verschil (delta) is de isolatie van het element. Er zijn verschillende methoden om deze isolatie te meten en uit te drukken.

« terug naar begrippen