Harmonische Distortie (THD)

Totale Harmonische Distortie (THD) = de aanwezigheid van harmonische overtonen in een signaal wanneer er een grondtoon als bron wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: om de THD van een geluidkaart / audio interface te meten gebruik je een pure sinustoon van 1 kHz en meet je hoeveel distorsie (andere tonen) er meetbaar zijn aan het einde van het systeem (input vs output, in % uitgedrukt). Een THD van 1% zou ik beschouwen als een goed signaal om te luisteren, dit betekent dat een concert dat je luistert met 100 dB op 60 dB een beetje distorsie heeft. En dat een zacht stuk klassiek van 40 dB een distortie heeft van 0 dB. Voor metingen is een THD+N (N = + noisefloor) van -80 dB wel fijn en dus een THD van 0,001% wel fijn. Waarom is 0,001% 40 dB minder? Zie decibel.

« terug naar begrippen