Helmholtz Resonator

Een getunede, reactieve geluidabsorber. Een voorbeeld is een flesje waar je inblaast, deze geeft een bepaalde toon. Dit is de resonantiefrequentie van die fles en op deze frequentie absorbeert deze fles geluid. Een Helmholzresonator werkt met het zelfde principe. Een opgesloten volume lucht die met openingen in de voorplaat gestemt is op een specifieke frequentie. De absorptie is relatief smalbandig, en kan uitgesmeerd worden door absorptiedekens in de holte te leggen. Leuk detail, door refractie is het geluid dat uit de diffusor komt in de gestemde frequentie diffuus.

« terug naar begrippen