Longitudinale Golf

Een golf waarin energie zich verplaatst in de richting van de golf. Een geluidgolf is een longitudinale golf.

« terug naar begrippen