Muziekspectra

Gestandaardiseerde wegingen die inzicht geven in de verdeling van energie over de frequenties. Maakt een verdeling in 5 spectra: ultrabass, house, dance, pop, achtergrondgeluid. Geeft voornamelijk inzicht in het aandeel bassen in muziek bij een A-gewogen eengetalswaarde. Zie https://vng.nl/files/vng/richtlijn-muziekspectra-in-horecabedrijven.pdf

« terug naar begrippen