Octaaf

Een halvering van de golflengte (en frequentie) die resulteert in een verdubbeling van de toonhoogte. De centrale C op een piano heeft een frequentie van x, de C1, die een octaaf hoger ligt heeft een frequentie van exact 2x zo veel. Dat maakt de frequentieschaal exponentieel.

« terug naar begrippen