Pascal (Pa)

De eenheid voor druk, gemeten in een kracht per oppervlak, bijvoorbeeld: 1 N / m². De decibel heeft de Pascal als referentiewaarde, waarbij 0 dB = 0.00002 Pa of 20 µPa. 100 dB komt overeen met 2 Pa. Let op: voor druk rekenen we met 20*log, waarbij de geluidsdruk met elke 20 dB vertienvoudigt.

« terug naar begrippen