Tonaal Geluid

Een geluid dat een dominante toon heeft. Wanneer deze als een toon herkenbaar is, bijvoorbeeld door de toonhoogte te zingen, dient een strafcorrectie worden toegepast volgens de HMRI. Geluiden met een tonaal karakter worden als extra hinderlijk ervaren. De toeslag bedraagt +5 dB en is verder compleet arbitrair (verzonnen)

« terug naar begrippen