Missie

Producten ontwikkelen en produceren die positief bijdragen aan de akoestiek en uitstraling van een ruimte.

Wij zijn begonnen vanuit een groep specialisten die samen innovatieve producten willen maken. Nieuwe producten beoordelen wij op basis van akoestiek, uitstraling en duurzaamheid. Dit zijn de kerndoelen die wij hebben opgesteld voor de productportefeuille. De akoestische werking van het product is een primaire eis waar wij als team niet van af wijken. Komt het product de akoestiek niet aantoonbaar ten goede? Dan zullen wij het niet in ons assortiment opnemen. Secundair moet het idee invulling geven aan ten minste één van de twee andere onderdelen. Waarbij het optimum ligt in een product dat er goed uitziet en een lage impact heeft op het milieu.

Door elk product te toetsen aan deze kerndoelen sturen wij ons aanbod in de richting van het doel dat wij als team hebben geformuleerd. Dit resulteert in innovatieve producten waarvan wij vinden dat ze tot de beste in de markt behoren.

Innovatie

Om onze doelen te behalen hebben wij afgelopen jaren ongeveer 20% van onze resources in de ontwikkeling en innovatie van nieuwe producten. Dit resulteert in een aanbod van hoogwaardige producten die zijn getoetst op akoestische werking en bijdrage aan het aanbod in de markt. De pijlers van ons bedrijf zijn kennis van akoestiek en de verwerking van materialen. De research en development (R&D) van nieuwe akoestische producten van TeamGeluid vindt plaats in onze eigen productiefaciliteit door ons eigen team van akoestiek- en materiaaldeskundigen.

De huidige markt van innovatieve materialen is in beweging. Gestimuleerd door de energietransitie zijn er talloze bedrijven bezig met de ontwikkeling van ‘nieuwe’ grondstoffen waarmee gerecyclede of biobased worden geleverd. Wij ontwikkelen nieuwe productie- en verwerkingstechnieken, om deze materialen te vermaken en assembleren tot vernieuwende akoestische producten die voldoen aan onze kerndoelen.

Samenwerking

Een partner van ons heeft de slogan: Innoveren doe je samen. Zonder onze keten van leveranciers, klanten en adviseurs zouden wij onze missie niet kunnen uitvoeren. Samen maken wij ons sterk voor het verwezenlijken van onze gezamenlijke doelen. Met een ‘no-nonsense’ instelling waarmee we doelmatig dingen voor elkaar te krijgen. Dat is een bekend kenmerk van Nederlandse ondernemers waar wij als team graag mee samenwerken. Door deze open houding richting andere bedrijven strekt ons netwerk zich uit over grote delen van de Benelux, Duitsland en Zwitserland.

Wil jij de producten van TeamGeluid opnemen in je assortiment of heb je een product dat voldoet aan onze doelstellingen? Wij komen graag met je in contact.

Met plezier

TeamGeluid is opgericht door een groep van specialisten met een voorliefde voor geluid en muziek. Naast onze commerciële opdrachten springen we als team vrijwilligers bij om lokale muzikale initiatieven te doen bloeien. In afgelopen jaren hebben we verschillende culturele projecten ondersteund met advies, sponsoring van producten of het beschikbaar stellen van ons montageteam. Dit doen we omdat we hier plezier uit te halen en om te genieten van het muzikale eindresultaat. Projecten die wij hebben geholpen bij het waarmaken van hun doelen:

Wij zijn TeamGeluid

Onze oprichters: Kasper de Groot en Mark van Exter